Your browser does not support JavaScript!
行政人員

本所行政人員

姓名

職稱

工作職掌

洪寧怡

專案組員

一般行政教務、研究所一般生課程教務

林瑋紛

專案教學助理

一般行政教務、研究所在職專班課程教務

沈家瑋

研究助理

學分班課程教務、研究所一般生課程教務